Grup Falcó

targetesGRUPFALCO
falco01
Falco02
Imatge de marca per Grup Falcó. Es va crear un branding elegant i sobri que la marca ens demanava dins el seu sector: un gabinet jurídic, fiscal i laboral.

Skills: branding, print