Legitimada-Susmaize

logotipo legitimada

Mitjançant la implantació estratègica de cultius basats en lleguminoses es pot aconseguir una reducció significativa de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle com el N2O i el CO₂, disminuir el consum hídric i les pèrdues de nitrogen, sent a més una font de proteïna alimentària indispensable en un futur pròxim.

Legitimada és projecte de recerca liderat per Daniel Plaza Bonilla (Universitat de Lleida) i finançat pels Departaments d’Acció Climàtica i Recerca i Universitats i el Fons Climàtic de la Generalitat de Catalunya.

Una iconografia gràfica minimalista que sintetitza aquests conceptes, són el punt de partida i part fonamental d’aquest nou brànding que hem creat.

Disseny de marca per a Susmaize, un projecte de recerca liderat per Daniel Plaza Bonilla (Universitat de Lleida) i finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i la Unió Europea.

Susmaize pretén aconseguir una producció de blat de moro més sostenible i de menors pèrdues de N al medi ambient mitjançant la incorporació de cultius coberta i la valorització de subproductes ramaders mitjançant la fertirrigació amb la fracció líquida de purí porcí.

Per a aconseguir potenciar els dos aspectes clau del procés, el logotip incorpora gràficament tant el propi blat de moro com la valorització del nitrogen mitjançant el reg.

Skills: advertising, branding, print
Client: Legitimada - Susmaize